top of page
טופס הרשמה למחנה גלישה
ניסיון בגלישה

תודה על ההרשמה!

13.png
הצהרת בריאות

למען בריאות ילדינו, חובה למלא הצהרת בריאות על מנת להשתתף בפעילות!

לא ידוע לי כי בני / בתי סובל/ת מבעיה רפואית כלשהי המונעת ממנו / ממנה להשתתף בכל פעילות במחנה הגלישה
הנני מאשר/ת בזאת שידוע לי על כך שבני/בתי יצולם/תצולם במהלך פעילות הגלישה ותמונותיו/ה יעלו לרשתות החברתיות של המועדון. תמונותיהם של הילדים לא יעברו לשום גורם שלישי. אין חובת אישור.

תודה על ההרשמה!

bottom of page